All Players Rank in ACTIVE TRADER JUNE15 GAME1 
User Rank Gain/Loss
Rani Kapoor 1 3.46
Rajni Suman 2 3.43
Piyush Mehta 3 3.36
RITESH TIWARI 4 3.04
Arif Husain 5 3.02
Pradeep 6 3.01
ASHISH CHAUHAN 7 2.68
SOURABH MAHESHWARI 8 2.63
Hemant Kumar Kejriwal 9 2.49
Yogesh 10 2.29
JAWAHAR PACHANGE 11 2.20
J.Anandan 12 1.65
Prabhat Das 13 1.57
Ruchita Jain 14 1.28
S.L.Rajmon Praveen 15 1.13
Manish 16 1.03
Nidhi Thakur 17 0.94
Indranil Kar Chowdhury 18 0.93
Aditya Nagpure 19 0.93
Ravi Raj Gupta 20 0.68
Abhay Badala 21 0.66
Shailendra D Sansare 22 0.58
Neeraj Yadav 23 0.54
Hemant Soni 24 0.37
Ramesh Kerai 25 0.17
Sathiya 26 0.17
Suresh 27 0.13
R Karthik 28 0.12
UNNI 29 0.11
Pratik B. Thorat 30 0.08
Prakash Chand 31 0.03
PRABHU 32 -0.03
Vinita Solanki 33 -0.10
Girish Phegade 34 -0.13
Girish 35 -0.15
Shaikmushthaq 36 -0.21
Stalin Pandian 37 -0.46
Nazeer 38 -0.46
Shailendra 39 -0.48
Sunil 40 -0.50
Robit Gupta 41 -0.62
Ruchita Jain 42 -0.66
Rishi Sharma 43 -0.98
Rajan Chaturvedi 44 -0.98
Ajay Rathore 45 -1.16
KISHOR DASH 46 -1.24
Garima Agarwal 47 -1.27
Gautam Chawla 48 -1.39
Vishal Kothari 49 -1.44
Nikhil Sopan Sahane 50 -1.45
Robit 51 -1.54
Ravi Goyal 52 -1.54
Ashish Midha 53 -1.58
Bhavik 54 -1.73
Aishwarya Wadhwani 55 -1.77
Sharad Arora 56 -1.93
Raj 57 -1.98
V. RAJA 58 -2.06
LOKESH JAIN 59 -2.14
Dinesh Kumar 60 -2.24
Anurag Ganguly 61 -2.31
Sonu Insan 62 -2.58
Rajendra Kumar Maheshwari 63 -2.73
Bhaskar Chouhan 64 -2.87
SONALI BHARGAVA 65 -3.18
Jalpa_abd 66 -3.42
Viraj Singh 67 -3.58
Ravindra 68 -3.71
Preeti Choudhary 69 -3.83
Vijay Verma 70 -4.17
Mandar M. Oke 71 -5.01
Sonu Singh 72 -5.15