All Players Rank in SUPER TRADER MAY15 GAME4 
User Rank Gain/Loss
Viraj Singh 1 8.07
Khushbhu Sharma 2 7.84
Nikhil Sopan Sahane 3 7.76
NITISH JOSHI 4 3.79
Girish Phegade 5 3.47
Ritu Sharma 6 2.78
Rohit Chaturvedi 7 2.65
Hemant Kumar Kejriwal 8 2.25
ROHIT 9 2.24
LOKESH JAIN 10 1.44
NISHU VERMA 11 1.41
RITESH TIWARI 12 1.35
VINIT JAIN 13 1.26
Garima Agarwal 14 1.11
PRABHU 15 1.07
Pradeep 16 1.05
Shree 17 1.05
Sonu Insan 18 0.98
Ravindra 19 0.93
Sathiya 20 0.77
Raj Verma 21 0.72
Arif Husain 22 0.69
Ruchita Jain 23 0.68
Ajay Rathore 24 0.68
Rajendra Kumar Maheshwari 25 0.67
Mona Singh 26 0.63
Anu Singh 27 0.62
Shailendra D Sansare 28 0.55
Bhupendra Pandey 29 0.48
Abhay Badala 30 0.45
Manjeet Singh 31 0.36
JAWAHAR PACHANGE 32 0.31
Swati Anand 33 0.31
SONALI BHARGAVA 34 0.17
Aditya Nagpure 35 0.17
Vinodrey 36 0.16
Neha 37 0.15
Kartheek 38 0.15
Jeet Choudhary 39 0.12
Anurag Ganguly 40 0.10
Neeraj Yadav 41 0.05
Manoj Speedia 42 0.03
NEHA SINGH 43 0.00
T.sudalai 44 0.00
Pradeep Poonia 45 0.00
Aschougale 46 -0.01
Dee Lancer 47 -0.01
Hardik Patel 48 -0.01
Jayanth 49 -0.02
Ayan 50 -0.05
Pardeep Kumar Verma 51 -0.08
Devbart 52 -0.11
Aman Midha 53 -0.11
Mohin Shoukat Tamboli 54 -0.12
Sonu Singh 55 -0.15
Vijay Verma 56 -0.19
Ravi Raj Gupta 57 -0.20
Aditi Kapoor 58 -0.26
Sakshi Gaur 59 -0.26
V. RAJA 60 -0.28
Preeti Choudhary 61 -0.31
Dinesh Kumar 62 -0.42
Yogesh 63 -0.49
R Karthik 64 -0.52
SOURABH MAHESHWARI 65 -0.64
Ankita Tyagi 66 -0.68
J.Anandan 67 -0.71
Sejal Arora 68 -0.73
Megha Arora 69 -0.79
Anjali Sinha 70 -0.84
Vinita Solanki 71 -0.85
SAKSHI JAIN 72 -0.86
Akshay Sant 73 -1.02
Rajni Suman 74 -1.18
Ravi Goyal 75 -1.21
Kalpesh Mirashi 76 -1.38
Priya Yadav 77 -1.43
Vipin Gupta 78 -1.50
Robit 79 -1.65
Sharad Arora 80 -1.76
Manish 81 -1.80
Vaishali Gupta 82 -1.82
Vishal Sharma 83 -2.35
Nidhi Thakur 84 -2.46
Neeti Qaur 85 -2.71
Raj 86 -2.75
Nikita Kapoor 87 -2.90
S.L.Rajmon Praveen 88 -3.37
Hemant Soni 89 -3.70
Rishi Sharma 90 -4.83
Bhaskar Chouhan 91 -4.84
Ashish Midha 92 -5.17
Aishwarya Wadhwani 93 -5.83
ASHISH CHAUHAN 94 -6.59
Vishal Kothari 95 -6.80
KISHOR DASH 96 -7.25
Mandar M. Oke 97 -7.49
Rani Kapoor 98 -7.77
Himanshi Chandra 99 -7.79
Gautam Chawla 100 -7.89
Prabhat Das 101 -8.32
Piyush Mehta 102 -8.47
Ramesh Kerai 103 -9.11
Robit Gupta 104 -9.15