All Players Rank in SUPER TRADER MAY15 GAME3 
User Rank Gain/Loss
Vipin Gupta 1 7.31
Himanshi Chandra 2 4.72
Ruchita Jain 3 4.66
Priya Yadav 4 3.89
Vishal Sharma 5 3.77
Vinita Solanki 6 3.64
Preeti Choudhary 7 3.60
Prabhat Das 8 3.55
Ashish Midha 9 3.53
Sakshi Gaur 10 3.48
Dinesh Kumar 11 3.47
Neeraj Yadav 12 3.46
Mandar M. Oke 13 3.37
Rajni Suman 14 3.32
Piyush Mehta 15 3.29
Anurag Ganguly 16 2.97
Hemant Soni 17 2.88
Gautam Chawla 18 2.85
HIMANSHU VARSHNEY 19 2.84
Ankita Tyagi 20 2.72
LOKESH JAIN 21 2.10
Ravi Goyal 22 2.10
Chaitanya 23 2.06
PRABHU 24 1.94
Nikita Kapoor 25 1.85
DEEPAK DASH 26 1.76
Girish Phegade 27 1.73
Hemant Kumar Kejriwal 28 1.59
Ruchita Jain 29 1.56
Sagar Patel 30 1.48
Sharad Arora 31 0.86
Chaitanya 32 0.84
Naveed 33 0.83
Abhay Badala 34 0.77
Vinothkumar G 35 0.70
Rishi Sharma 36 0.69
Nidhi Thakur 37 0.65
Manish 38 0.49
Mohin Shoukat Tamboli 39 0.49
Ajay Rathore 40 0.48
NITISH JOSHI 41 0.48
Pratik B. Thorat 42 0.46
Gautam Biswas 43 0.42
SOURABH MAHESHWARI 44 0.32
Aditi Kapoor 45 0.30
RAJESH GUPTA 46 0.25
Shashi Purohit 47 0.20
Vaishali Gupta 48 0.19
Ashif 49 0.15
Manoj Speedia 50 0.13
PRANAB KUMAR 51 0.12
Patel Avinash C 52 0.10
Devbart 53 0.10
Vijay Verma 54 0.07
ASHOK 55 0.06
Shailendra D Sansare 56 0.06
Sachin Garg Virrus 57 0.00
Kaushal Shroff 58 0.00
Rony Poul 59 -0.04
Kalpesh Mirashi 60 -0.07
Nazeer 61 -0.09
ASHISH CHAUHAN 62 -0.09
Rajan Chaturvedi 63 -0.10
Dipak Gandhi 64 -0.10
Bhaskar Chouhan 65 -0.12
Atul Shrivastava 66 -0.15
PRADEEP KUMAR BISWAL 67 -0.30
Lakshya Bhutani 68 -0.36
Jeet Choudhary 69 -0.39
Manoj 70 -0.48
Swati Anand 71 -0.51
Rajendra Kumar Maheshwari 72 -0.51
JAWAHAR PACHANGE 73 -0.70
T.sudalai 74 -1.08
Sathiya 75 -1.11
Gautam Biswas 76 -1.38
Robit Gupta 77 -1.41
V. RAJA 78 -1.47
Ritu Sharma 79 -1.67
Rajeev Kalra 80 -1.67
Rohit Chaturvedi 81 -1.78
Manjeet Singh 82 -1.82
Nikhil Sopan Sahane 83 -1.83
Mayank Kumar Bathala 84 -1.85
Sonu Singh 85 -1.87
KISHOR DASH 86 -2.00
RITESH TIWARI 87 -2.21
Suresh 88 -2.29
Shree 89 -2.56
NISHU VERMA 90 -2.67
Ravindra 91 -2.72
Shailendra 92 -2.72
S.L.Rajmon Praveen 93 -2.74
J.Anandan 94 -2.83
NEHA SINGH 95 -2.84
Sejal Arora 96 -2.85
Akshay Sant 97 -2.95
Pradeep 98 -2.98
Anu Singh 99 -3.10
Neeti Qaur 100 -3.17
Arti Vyas 101 -3.37
Aishwarya Wadhwani 102 -3.41
Sonu Insan 103 -3.42
Raj Verma 104 -3.43
Garima Agarwal 105 -3.46
ROHIT 106 -3.46
Sandeep 107 -3.48
SAKSHI JAIN 108 -3.74
SONALI BHARGAVA 109 -3.81
Anjali Sinha 110 -3.89
Khushbhu Sharma 111 -3.99
Mona Singh 112 -4.08
Bala Renga Raj Sekar 113 -4.63