All Players Rank in SUPER TRADER MAY15 GAME2 
User Rank Gain/Loss
Garima Agarwal 1 5.36
Swati Anand 2 5.24
Vinita Solanki 3 5.01
Gautam Chawla 4 4.84
Nikita Kapoor 5 3.81
Himanshi Chandra 6 3.13
SONALI BHARGAVA 7 3.10
Piyush Mehta 8 2.91
JAWAHAR PACHANGE 9 2.90
Aishwarya Wadhwani 10 2.08
Neeti 11 1.88
Prabhat Das 12 1.72
Nikhil Sopan Sahane 13 1.63
Neeraj Yadav 14 1.56
Ravi Raj Gupta 15 1.22
Hemant Kumar Kejriwal 16 1.15
S.L.Rajmon Praveen 17 1.07
Mandar M. Oke 18 1.01
Rishi Sharma 19 0.94
Anurag Ganguly 20 0.88
Velmurugan 21 0.69
VINIT JAIN 22 0.53
SKV 23 0.53
Vinod 24 0.53
Sathiya 25 0.51
Mrutyunjay Charate 26 0.40
NEHA SINGH 27 0.38
Rajeev Kalra 28 0.36
Girish Phegade 29 0.33
Rajni Suman 30 0.24
ROHIT 31 0.24
Vinodrey 32 0.22
SOURABH MAHESHWARI 33 0.21
NITISH JOSHI 34 0.19
SIVAKUMAR 35 0.18
Viraj Singh 36 0.17
SAKSHI JAIN 37 0.11
Shashi Purohit 38 0.07
Shailendra D Sansare 39 0.06
Naveen 40 0.03
Kottaichamy 41 0.01
Gaurav 42 0.00
T.sudalai 43 -0.02
Sejal Arora 44 -0.03
Ruchita Jain 45 -0.03
Vel 46 -0.04
Vinit Rajan 47 -0.05
Mathalaimuthu 48 -0.07
Vaishali Gupta 49 -0.12
Ritu Sharma 50 -0.12
GOPI NATH 51 -0.13
Ankita Tyagi 52 -0.20
Ayan 53 -0.21
Sakshi Gaur 54 -0.24
Ravi Goyal 55 -0.27
Ravindra 56 -0.27
Uday 57 -0.33
Hemant Soni 58 -0.34
Arif Husain 59 -0.39
Md Ali 60 -0.50
Rajendra Kumar Maheshwari 61 -0.53
Neha 62 -0.54
Jeet Choudhary 63 -0.60
Prashanth 64 -0.63
Vishal Sharma 65 -0.64
Chaitanya 66 -0.64
Dhamu 67 -0.81
Rani Kapoor 68 -0.83
Mohit S Mehta 69 -1.11
Raj Verma 70 -1.13
RAJESH GUPTA 71 -1.41
Sagar Patel 72 -1.51
ASHOK 73 -1.66
NISHU VERMA 74 -1.68
Vipin Gupta 75 -1.68
Chaitanya 76 -1.73
Rony Poul 77 -2.08
Raghavendra 78 -2.15
Abhay Badala 79 -2.16
KISHOR DASH 80 -2.19
Preeti Choudhary 81 -2.24
Nidhi Thakur 82 -2.24
Ashish Midha 83 -2.29
PRABHU 84 -2.57
Rajan Chaturvedi 85 -2.91
DEEPAK DASH 86 -3.15
Anu Singh 87 -3.18
RITESH TIWARI 88 -3.28
J.Anandan 89 -3.69
Shailendra 90 -3.72
Aakash Sharma 91 -3.84
Mona Singh 92 -3.84
Anjali Sinha 93 -4.09
Rohit Chaturvedi 94 -4.36
Ajay Rathore 95 -4.66
Aditi Kapoor 96 -4.70
Khushbhu Sharma 97 -5.68
Pradeep 98 -6.28
Ruchita Jain 99 -6.34
Dinesh Kumar 100 -6.46